reglementering

In dit hoofdstuk kom je meer te weten over de reglementering, gevolgd door de voorrangsregels.

Sinds 01/07/2016 is er een nieuwe reglementering inzake brandingssporten van toepassing. Kitesurfen hoort hier bij.

Hierbij de link:
http://mobilit.belgium.be/nl/scheepvaart/brandingsporten
begripsbepaling- voorrangsregels

Begripsbepalingen

Bakboord: tijdens het varen wijst de rechterschouder naar voren (in de vaarrichting), m.a.w. Je kite zit links.
Stuurboord: tijdens het varen wijst de linkerschouder naar voren (in de vaarrichting), m.a.w. Je kite zit rechts
Tegengestelde koers: twee schepen komen elkaar tegemoet.
Kruisende koers: twee schepen hebben een koers, die als je een lijn zou tekenen, een kruis op zou leveren.
Oplopende koers: Twee schepen hebben een koers, waarbij de één sneller vaart dan de ander en zo de ander inhaalt. Oplopen is slechts toegestaan als er ruimte is voor gelijktijdig passeren
Loef zijde: de zijde die naar de wind toe wijst
Lij zijde: de zijde die van de wind af wijst

Regels

Inkomend wijkt voor uitgaand:  Doordat de wind op het strand vaak turbulenter is dan op zee, is het op het strand gevaarlijker dan in het water. Vandaar dat de kitesurfers op het strand voorrang hebben op deze die uit zee komen.
Stuurboord wijkt voor bakboord: Bij kruisende koersen moet de piloot die de kite over stuurboord (rechts) heeft (je vaart dus naar links), wijken voor de piloot die de kite over bakboord heeft (en dus naar rechts vaart)
Snel wijkt voor traag:  Als een kitesurfer sneller vaart dan zijn voorligger en in dezelfde richting vaart, moet hij wijken voor de tragere. De snellere piloot heeft namelijk een beter overzicht. Deze regel hangt samen met de volgende.
Loef wijkt voor lij: Wie aan de loefzijde vaart (dus dichter bij de wind), moet wijken voor collega’s die aan lijzijde varen. Het is te zeggen: zij die aan lijzijde varen houden dan de kite laag terwijl de piloot die aan loefzijde vaart de kite hoog houdt.
Wie op een golf surft heeft voorrang op een tegemoetkomende kitesurfer omdat de kite dan moeilijker te besturen valt. Echter, als de golven dicht op het strand zijn blijft regel 1 van toepassing: Een uitgaande kiteboarder heeft voorrang op een inkomende.